Startseite

 

 

Ülkemizde bazı kesimlerin dinsizlik olarak yorumladığı ve ortadan kaldırmak istediği Atatürk ilkelerinden biri olan Laiklik ; en yaygın hukuki tanımlara göre devlet ile din işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Devlet, bir dine inanıp inanmama meselesini özel bir problem sayar, fertlerinin sadece maddi yönüyle ilgilenir, kendisi devlet olarak hiçbir dini taşımaz, hiçbir dini ayine iştirak etmez, fakat fertlerin her türlü dini serbestliklerini kabul eder. Devlet, dini esaslara dayanan kanunlar yapamayacağı gibi, bütün dinlere eşit mesafede durur ve hiçbir şekilde dinlerin ibadet hüküm ve kurallarına müdahale edemez. Bununla birlikte din adına devlet düzenini bozacak davranışları önlemekle yükümlüdür.


Atatürk'e göre lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürluğü de demektir. 


Tarihci Yazar Mustafa Solak imzalı “Laikliği Doğru Anlamak” adlı eserin teme l amacı; laiklik hassasiyeti olan kurum ve vatandaşların laiklik algılarındaki hata, yanlış ve eksiklerini gidererek doğru bir laiklik mücadelesine yöneltmektir. Solak laiklik konusundaki görüşünü şu şekilde dile getirmektedir. “Cumhuriyetçi kesim” olarak adlandırdığım sağdan sola geniş bir yelpazeyi içeren bu kitle, laiklikten ödünler vermekte, laiklik karşıtlarının uygulamalarına “halkla birleşememe” tedirginliği nedeniyle yeterince tepki göstermemektedir. Laiklik ilkesini toplumun huzurunu, milletin birliğini, vatanın savunmasını sağlayan temel bir ilke olarak ele alınması yaşadığımız geri gidişi durdurmak açısından hayatidir. 


Hava, su, ekmek gibi yaşamsal bir ilke olan laikliğin birleştirici bir ilke olarak değerlendirilmesi umuduyla…"Sayın Mustafa Solak ile yapacağımız ‘Laikliği Doğru Anlamak’ konulu konferansımıza hepinizi bekliyoruz.

Şimdi paylaş !

10 Kasım Basın Bildirisi

Üyelik Başvuru Formu

ADD Duyurular

Aktuel Bilgiler / Abone ol

Anıtkabir Özel Defteri

Bugün Anıtkabir

Özel Defterini imzaladınızmı ?

tıkla

Ziyaretçi Defteri