ADD Kuruluş Nedeni

Atatürkçü Düşünce Derneği (kısa adı ‚ADD‘), 19 Mayıs 1989da kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu olup Türkiye genelinde ve yurt dışında birçok şubesi vardır.
Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı gizli yada açık saldırıların yapıldığı, Atatürkün Türkiye Cumhuriyetine kazandırdığı çağdaşkazanımların geriye doğru çevrilmek istendiği ve tüm bu çabalara karşın Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkıca bağlanmış olan kişilertarafından dernek kurulup yaşatılarak bu ilke ve inkılapların sonsuza kadar yaşatılacağı, dernek kurucular kurulu tarafından tüzüğederneğin kuruluş nedeni olarak eklenmiştir.
Şimdi paylaş !