10. Kasım Atatürk`ü Anma ve Aydın Keleşoğlu konferansı

Ülke tarihimizin en şanlı destanını yaratan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk“ü 76 yıl önce sonsuza dek yaşatmak için ebediyete uğurladık. Milletimizin devamı ve sonsuza dek yaşaması için O“nun bıraktığı tüm eserlere sahip çıkarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara anlatmak her zaman ilk ödevimiz olacaktır.

Bu nedenle 10. Kasım Atatürk bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anma vesilesi ile „Dünden yarına Atatürk`ün öngörüleri“ kitabı yazarı Sayın Aydın Keleşoğlu derneğimizin davetini kabul edip, değerli üyelerimizle söyleşide bulunucak.

Bu özel güne Stuttgart ve çevresinde yaşayan bütün vatansever dostlarımızı davet ediyoruz.

Aydın KELEŞOĞLU kimdir ?

Araş­tır­ma­cı ya­zar ve eko­no­mist olan Ay­dın Ke­le­şoğ­lu, Ata­tür­k’­ün eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rıy­la il­gi­le­nir­ken 2005’te Ata­tür­k’­ün bu gü­ne ışık tu­tan söz­le­ri­nin sa­de­ce eko­no­mi de­ğil, iç ve dış po­li­ti­ka, dün­ya sa­va­şı ve ba­rı­şı­nı, bi­lim kül­tür alan­la­rı­nı da kap­sa­dı­ğı­nı gö­rüp, “A­ta­tür­k’­ün Ön­gö­rü­le­ri­”ni ka­le­me al­dı. Ke­le­şoğ­lu­’nun 9 yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı ki­tap bu yıl Bil­gi Ya­yı­ne­vi­’n­den çık­tı. Ke­le­şoğ­lu, ki­tap­ta Ata­tür­k’­ün yıl­lar ön­ce söy­le­di­ği söz­ler­le gü­nü­müz­de ne­le­ri ön­gör­dü­ğü­nü anlatıyor.

 

Tarih      : 9.Kasım Pazar
Yer         : Generationenhaus Heslach
: Gebrüder-Schmid-Weg 13, 70199 Stuttgart, 70199 Stuttgart
Saat       : 14:30 – 17:30
İletişim : 0163-650 860 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi paylaş !

Schreibe einen Kommentar