Üyelik Şartları

Derneğin „Kuruluş Nedeni“ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğe üye olabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b) Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç fotoğraf ekli, iki üyenin tanıtmasını ve sabıkası olup olmadığına ilişkin kendisinin, tanıtan üyenin ya da şube yetkililerinin imzalı açıklamasını içeren üyelik başvuru belgesinin ilgili Şube Başkanlığı’na ya da Genel Merkeze verilmesiyle başlar. Başvurular Şube Yazmanlığı tarafından incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak yapılacak İlk Şube Yönetim Kurulu gündemine alınır.

Öneri, Şube Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla oluşan görüşle, karara bağlanmak üzere, Üye Bildirim Belgesiyle birlikte Genel Merkeze her ay sonundan başlayarak 3 gün içinde gönderilir. Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yazmanın incelemeye ilişkin bilgisini dinledikten sonra salt çoğunlukla soruşturma yaptırabilir, kabûl ya da red kararı verir. Sonuç, Genel Merkeze iletildikten en geç otuz gün içinde başvurana duyurulmak üzere ilgili şubeye bildirilir. Yürütme Kurulu, red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Üyelik başvuru formunu pdf. belgesi olarak indirmek için tıklayın…  

 

Üyelik Formu
Şimdi paylaş !