KURULUŞ BİLDİRİSİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ STUTTGART

KURULUŞ BİLDİRİSİ

„Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmadır.“

1924 yılında söylediği bu sözlerle, bilimden yana tavır koyan Atatürk, bilimin ve aklın rehberliği altında sürekli çağdaşlaşma yöntemini benimsemiş; cehalet ve gericilikten uzak, bilime ve akılcılığa dayanan uygarlık yolunu seçmiştir.

„Ülkeler çeşit çeşittir, fakat uygarlık birdir ve bir ulusun ilerlemesi için de bu tek uygarlığa katılması gereklidir.“ diyen Atatürk, Doğu ile Batı arasındaki uygarlık köprüsünü kuran ilk liderdir.

Dini bir vicdan meselesi olarak kabul edip, onu dünya işlerinden ayıran laiklik, Atatürk ilkelerinin kilit taşıdır ve çağdaş Cumhuriyet`imizin vazgeçilmez, geri dönülmez temel yasasıdır. Bu boyutuyla laiklik, başında hiçbir otorite tanımadan; halkın bireysel, toplumsal, düşünsel özgürlüğünü yaratma sürecidir. Onun için çağdışı kafaların ilk saldırı hedefi, çağdaşlıkla özdeş anlama gelen laiklik olmaktadır.

Gönül isterdi ki, 1923 yılında kurulan ve Atatürk´ün „Benim en büyük eserim“ diye nitelendirdiği genç Cumhuriyetimiz, başlangıçta olduğu gibi son yıllarda da temel ilkelerine uygun ve anayasasına saygılı bir biçimde yönetilsin ve Atatürkçü Düşünce Dereneklerine gerek duyulmasın. Son yıllarda Atatürk ilke ve devrimlerine, laik Cumhuriyet´e karşı gerçekleşen açık ve kapalı saldırılardan ve görevini yapmayan politikacıların iktidar ve parti çıkarları için gericilere verdikleri ödünlerden rahatsız olan kişiler, yurtiçinde ve yurtdışında Atatürkçü Düşünce Dernekleri kurdular.

Bizler de, çağdaş ve uygar yaşam tarzını, laik Cumhuriyet`in akla ve bilime dayanan düşünce, hukuk ve öğretim yöntemlerini ve Atatürk`ün yeniliğe açık devrim ve ilkelerini ulusal birlik anlayışıyla savunma koşullarının oluştuğu inancıyla aynı yola katılarak „Atatürkçü DüşünceDerneği – Stuttgart“i kurduk. Amacımız, laik Türkiye Cumhuriyet`ini yıkıp, yerine şeriat devleti kurmak istiyenlere karşı bir güç oluşturmaktır. Bu, Atatürkçü düşünceyi anlamak istemeyene anlatmak eylemidir, toplumca bilinçlenmenin çağdaşlık yoludur.

Bütün Atatürkçü kişilerin, zaman yitirmeden yasal çizgiler içinde birleşip bu mücadelede yerlerini almaları gerektiğine inanıyoruz. Bizlere düşen görev, Atatürk`ün gösterdiği yolda devam etmektir.

Bu nedenle, uygar bir ülkenin bireyleri olarak onurla yaşamını sürdürmek isteyen bütün ilerici ve demokratik düşünen kişileri, bizi desteklemeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz ve son günlerde Türkiye`de sık sık tekrar edilen bir sloganı hatırlatıyoruz:

„Susma! Susarsan, bir gün sıra sana gelecek.“

Atatürkçü Düşünce Derneği – Stuttgart

Yönetim Kurulu

Şimdi paylaş !