Kronolojisi

1881
Mustafa’nın Selanik’te doğuşu

1893
Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması,

1896
Askeri Rüştüye’de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)’ne geçti.

13 Mart 1899
Mustafa Kemal, İstanbul’da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.

10 Şubat 1902
Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi’ne geçmesi

11 Ocak 1905
Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun olması ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi

Ekim 1905
Mustafa Kemal’in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli „Vatan ve Hürriyet Cemiyeti“ni kurması

20 Haziran 1907
Mustafa Kemal’in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi

13 Ekim 1907
Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu’ya atanması

15-16 Nisan 1909
Mustafa Kemal’in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak İstanbul’a hareket etmesi

6 Eylül 1909
Mustafa Kemal’in Selanik’te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

Mayıs 1910
Mustafa Kemal’in Mahmut Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması

17-21 Eylül 1910
Fransa’da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

13 Eylül 1911
Mustafa Kemal’in İstanbul’a Genelkurmay’a nakledilmesi

27 Kasım 1911
Mustafa Kemal’in Binbaşılığa yükseltilmesi

22 Aralık 1911
Mustafa Kemal’in İtalyan – Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi

25 Kasım 1912
Mustafa Kemal’in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü’ne atanması

27 Ekim 1913
Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliteri olması

1 Mart 1914
Mustafa Kemal’in Yarbaylığa yükselmesi

2 Şubat 1915
Mustafa Kemal’in Tekirdağ’da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915’te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos’a gelmiştir.)

25 Nisan 1915
İtilaf Devletlerinin Arıburnu’na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal’in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

1 Haziran 1915
Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselmesi

8-9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal’in Anafartalar Grubu Komutanlığı’na atanması

10 Ağustos 1915
Mustafa Kemal’in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması

17 Ağustos 1915
Mustafa Kemal’in Kireçtepe’de zafer kazanması

21 Ağustos 1915
Mustafa Kemal’in II. Anafartalar Zaferini kazanması

1 Nisan 1916
Mustafa Kemal’in Tümgeneralliğe yükseltilmesi

7-8 Ağustos 1916
Mustafa Kemal’in Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtarması

7 Mart 1917
Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması

16 Mart 1917
Mustafa Kemal’in Diyarbakır’daki II. Ordu Komutanlığı’na asil olarak atanması

5 Temmuz 1917
Mustafa Kemal’in Halep’teki VII. Ordu Komutanlığı’na atanması

20 Eylül 1917
Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi

15 Ekim 1917
Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a dönmesi

15 Aralık 1917
Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitmesi

16 Aralık 1917
Mustafa Kemal’e „Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı“ verilmesi

4 Ocak 1918
Almanya gezisinden dönmesi

7 Ağustos 1918
Mustafa Kemal’in Filistin’de bulunan VII. Ordu Komutanlığı’na ikinci defa tayin edilmesi

26 Ekim 1918
Mustafa Kemal’in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması

31 Ekim 1918
Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması

13 Kasım 1918
Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nın lağvı üzerine İstanbul’a gitmesi

30 Nisan 1919
Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişi olması

16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılması

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

21-22 Mayıs 1919
Mustafa Kemal’in Amasya’dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi’ni toplanmaya çağırması

26 Haziran 1919
Amasya’dan Sivas’a hareketi

3 Temmuz 1919
Mustafa Kemal’in Erzurum’a ilk gelişi

8-9 Temmuz 1919
Mustafa Kemal’in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi

23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne başkan seçilmesi

4 Eylül 1919
Sivas Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ne başkan seçilmesi

11 Eylül 1919
Mustafa Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi

20-22 Ekim 1919
Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya’da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması

7 Kasım 1919
Mustafa Kemal’in İstanbul’da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum’dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi’nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara’dan Milletvekili seçilmiştir.)

27 Aralık 1919
Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya gelmesi

16 Mart 1920
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal’in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara’da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması

23 Nisan 1920
Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması

24 Nisan 1920
T.B.M.M.’nin Mustafa Kemal’i başkanlığa seçmesi

11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920’de Padişah tarafından onaylanmıştır)

13 Eylül 1920
Mustafa Kemal tarafından „Halkçılık “ programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu

5 Aralık 1920
Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa’larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi

10 Mayıs 1921
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı’na seçilmesi

13 Haziran 1921
Mustafa Kemal’in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara’da görüşmesi

5 Ağustos 1921
Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi

23 Ağustos 1921
Mustafa Kemal’in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı’nı yönetmeye başlaması

13 Eylül 1921
Mustafa Kemal’in Sakarya Zaferi’ni kazanması

19 Eylül 1921
Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi

26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruzu idareye başlaması

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da Başkomutan Meydan Savaşı’nı kazanması

10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi

1 Kasım 1922
Gazi Mustafa Kemal’in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi’nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi

14 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de ölümü

29 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım’la evlenmesi (5 Ağustos 1925’te ayrılmışlardır)

17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de ilk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması

13 Ağustos 1923
Gazi Mustafa Kemal’in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi

11 Eylül 1923
Gazi Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni kurması

29 Ekim 1923
Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi

1 Mart 1924
Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi

23 Ağustos 1925
Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da şapka ve kıyafet devrimini başlatması

3 Ekim 1926
İstanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in ilk heykelinin dikilmesi
1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul’a gelmesi

15-20 Ekim 1927
Gazi Mustafa Kemal’in CHP İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi

1 Kasım 1927
Gazi Mustafa Kemal’in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal’in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışı

20 Mayıs 1928
Afgan Kralı Amanullah Han’ın Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti

9-10 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi

12 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

4 Mayıs 1931
Mustafa Kemal’in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

12 Haziran 1932 
Irak Kralı Emir Faysal’ın Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyareti

12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması

4 Ekim 1933
Yugoslavya Kralı Aleksandre’ın Gazi Mustafa Kemal’i İstanbul’da ziyareti

29 Ekim 1933
Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi

16 Haziran 1934
İran Şehinşahı Rıza Pehlevi’nin Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti

24 Kasım 1934
Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi

1 Mart 1935
Atatürk’ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi

4 Eylül 1936
İngiltere Kralı Edward VII’in İstanbul’da Atatürk’ü ziyareti

11 Haziran 1937
Atatürk’ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi’ne bağışlaması

30 Mart 1938
Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması

19 Haziran 1938
Romanya Kralı Karol II’nin Atatürk’ü İstanbul’da ziyareti

5 Eylül 1938
Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938)

16 Ekim 1938
Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması

10 Kasım 1938
Atatürk’ün SADECE BEDENEN aramızdan ayrılması

21 Kasım 1938
Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre törenle konulması

10 Kasım 1953
Atatürk’ün nâşının Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden Anıtkabir’e nakledilmesi

1981
UNESCO’nun aldığı bir kararla Atatürk’ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada „Atatürk Yılı“ olarak kutlanması

Şimdi paylaş !