GENEL KURUL 2015

25 Ocak 2015 tarihinde derneğimizin Genel Kurulu gerçekleşmiştir. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Genel Kurul toplantısın`da yeni Yönetim Kurulu`nun seşilmesinin yanında , Tüzük değişikliği açısından önemli kararlar alınmıştır.

Açılış, Saygı Duruşu ve Istiklál Marşı ardından Divan Seçimi, 2012-2014 Yönetim Kurulu`nun Faaliyet Raporu’nun ve Mali Raporu`nun Sunumu ile devam eden Genel Kurul , Denetim Kurulu Rapor’u sonrası üyelerin oy çoğunluğu ile Tüzük değişikliğine gidilmiştir. Tüzüğe ilave edilen maddeler dernek organlarına Disiplin Kurulu’nun eklenmesi ve çatı örgütleri üyeliğine ilişkin madde değişikliği olarak geçmiştir.

Toplantının devamında eski Yönetim Kurulu`nun raporları üyeler tarafından aklanmaştır ve eski Yönetime teşekkür edilmiştir.

Kısa bir aradan sonra yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimleri ve dilek ile temenniler ile toplantı sona ermiştir.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerin isimleri şunlardır :

Gönül GÖKSAL

Ömür AKGÜN

Elif ÖZEL-İSMAİLOĞLU

Sinan UÇANBELEN

Zeynep KARAMEHMETOĞLU

Füsun AKSAÇ-FRANK

Sadi BERBEROĞLU

Cem KARACA

Ahmet YEŞİLOVA

Serdar ERTÜRK

Denetim Kurulu seçilen isimler:

Erol BÜYÜKASLAN

Mahir ÖZKOLACIK

Yıldırım ATABAY

Reyhan OSKAY

Disiplin Kuruluna seçilen isimler :

Bülent ATALAY

Mustafa TERZİOĞLU

Ulviye KARAMEHMETOĞLU

Kadriye ASLAN

Caner KARAKUŞ

 

Schreibe einen Kommentar